Κοινωνικό Συσσίτιο

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος προώθησε την λειτουργία του Κοινωνικού Συσσιτίου μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΟΠΣ 5001505.

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 2913/17-11-2016 ένταξη της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού» (ΑΔΑ 63ΓΧ7Λ7-ΔΦΨ) στο Ε.Π. «Αττικής» η Δομή Συσσιτίου, χρηματοδοτείται από το ευρωπαικό ΞΚοινωνικό Ταμείο και το ΠΕΠ Αττικής.

Παρέχει καθημερινά γεύμα σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενους που διαβιούν φτωχικά και δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό, λόγω έλλειψης υποδομών (διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α.) ή αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης (χρόνια ασθένεια, προχωρημένο γήρας), οι οποίοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων, με προτεραιότητα στα υποσιτιζόμενα παιδιά. Συλλέγει πλεονάζοντα προϊόντα από εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κλπ ή και παρασκευάζει γεύματα των οποίων οι πρώτες ύλες προέρχονται από χορηγίες/ δωρεές επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων, πολιτών, από τυχόν αδιάθετα προϊόντα του προγράμματος ΤΕΒΑ και από προμήθειες με δαπάνες της δομής.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται)

Πληροφορίες: Κοινωνικό Συσσίτιο, Λ.Χαλκουτσίου, Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015, 2295035169, 2295320391, 2295030004 social@oropos.gov.gr, info@oropos.gov.gr